• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide6

Mobility Solution

เขียนโดย pcland on . Posted in Solutions

mobile-solution img1

PC Land พร้อมแล้วที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการวางแผน ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ และให้คำปรึกษา ให้การทำ Mobility Solution เช่นการทำ BYOD:Bring your own device เพื่อให้ให้ลูกค้าสามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเข้าทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ทั้ง PC,Notebook, Tablet แม้กระทั้้ง Smart Phone ก็ตาม

 

Data Center Solutions

เขียนโดย pcland on . Posted in Solutions

PC Land มีความสามารถการบริการในการจัดการ และให้คำปรึกษาฐานข้อมูลให้กับองค์กรของลูกค้าในการทำห้อง Data Center ทั้งในการจัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง และให้คำปรึกษา การทำห้อง Rack การเดินสายเคเบิล และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

Business Intelligence

เขียนโดย pcland on . Posted in Solutions

business-intelligence

PC Land พร้อมแล้วที่จะตอบสนองความต้ องการของลูกค้า ในการวางแผน ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ และให้คำปรึกษา ในการทำโซลูชั่นที่เหมาะสมกั บบริษัทและองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Microsoft Sharepoint, microsoft sql server, microsoft exchange เป็นต้น

Security Solution

เขียนโดย pcland on . Posted in Solutions

security

PC Land พร้อมแล้วที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการวางแผน ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ และให้คำปรึกษาความปลอดภัยของบริษัทและองค์กรของลูกค้า ทั้งภัยคุกครามจากอินเตอร์เน็ตได้แก่ แอนตี้ไวรัส ไฟร์วอล เป็นต้น และการเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆโดยบุคคลได้แก่กล้องวงจรปิด สแกนนิ้วมือเป็นต้น

Network Solutions

เขียนโดย pcland on . Posted in Solutions

PC Land สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการจัดหาระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรวบรวมทั้งข้อมูล ภาพเคลื่อนไหว และเสียงได้ภายในเครือข่ายเดียว ผ่านฐาน IP (IP Infrastructure Application) พร้อมบริการในการวางแผน ออกแบบ ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ และแนะนำการใช้งานอย่างถูกต้อง เพื่อลูกค้าจะได้มีระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ดีที่สุด น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐานและมีเสถียรภาพใช้ในองค์กร โดยมี QoS (Quality of Service)เป็นตัวรองรับในการใช้งานระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูล ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการวางแผนจัดการ และติดตั้งอุปกรณ์ QoS เพื่อให้การใช้งานผ่านฐาน IP (IP Infrastructure Application)  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Infrastructure Solutions

เขียนโดย pcland on . Posted in Solutions

infrastructure

PC Land สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการวางแผน ออกแบบ ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ และให้คำปรึกษาการใช้งานระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานไร้สายที่มีเสถียรภาพมั่งคง น่าเชื่อถือ และได้มาตรฐานใช้ในองค์กรของตน ดังนั้นหน่วยของเราจึงให้บริการลูกค้าในการขยายระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานไอทีเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานขององค์กรอย่างมีคุณภาพ